• photo_2016-04-25_14-28-22.jpg
  • photo_2016-04-25_14-28-30.jpg
  • photo_2016-04-25_14-29-15.jpg
  • photo_2016-04-25_14-29-20.jpg
  • photo_2016-04-25_14-29-31.jpg

روانشناسی رانندگی چیست ؟

رانندگی ما را تعصبات روانشناختی‌مان هدایت می‌کند."رانندگی بی‌دقت جان افراد معصومی را در معرض خطر قرار می‌دهد. به همین دلیل است که پلیس سرسختانه با رانندگان مشکل‌ساز برخورد می‌کند.
به گزارش نیک صالحی...
ادامه مطلب...

راز خوشبختی از دیدگاه بزرگان

خوشبختی از دیدگاه هر کسی معنی متفاوتی دارد. یکی آن را در پول و ثروت می بیند،یکی دیگر در علم و دانش ولی اکنون نگاهی به دیدگاه بزرگان از خوشبختی می اندازیم.

در لغت‌نامه دهخدا،...

ادامه مطلب...

امتحان بدون استرس را تجربه کنید

امتحان را همه ما به خوبی می شناسیم. با تمام وجود لمس و احساس کرده ایم و درباره آن کوله باری از خاطرات تلخ و شیرین به همراه داریم. با رسیدن فصل امتحانات ، گاه بذر نگرانی و دلهره و گاه ترسی پنهان و...

ادامه مطلب...

مشکلات دیر ازدواج کردن

بعد از به اتمام رساندن دوره‌ دکترا تصمیم برای تشکیل زندگی می گیرد و با توجه به اینکه دختران در فرهنگ ایرانی انتخاب می شوند، به قول خودش برای ازدواج دیر شده و تنها علت او برای ازدواج فرار از تنهایی...
ادامه مطلب...